Türkiye ?zmir ?ubemiz hizmete girmi?tir.

?ubemiz 2015-2016 e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren YÖS, SAT s?navlar?na haz?rl?k ve Yabanc?lar için Türkiye Türkçesi alanlar?nda hizmet verecektir.

?leti?im bilgileri

Tel: 0090 232 484 44 50
Adres: ?evket Özçelik sok. No: 57 / B Kat: 2 Efes ?? Han? (Hilton Oteli Yan Soka??, Sevgi Yolu Üzeri)
Alsancak – ?zmir
E-mail: izmir@metropolegitimkurumlari.com