?ubemiz 2017-2018 e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren YÖS, SAT s?navlar?na haz?rl?k ve Yabanc?lar için Türkiye Türkçesi alanlar?nda hizmet verecektir.

?leti?im bilgileri:

?STANBUL – KADIKÖY
(ISTANBUL – KADIKOY)
?leti?im: 0090 532 352 00 80
Adres: Çok yak?nda…
E-mail: kadikoy@metropolkurslari.comv