?ran Tahran  Vanak ?ubemiz hizmete girmi?tir.

?ubemiz 2017-2018 e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren YÖS, SAT s?navlar?na haz?rl?k ve Yabanc?lar için Türkiye Türkçesi alanlar?nda hizmet verecektir.

?leti?im bilgileri:

?RAN – TAHRAN – VANAK
(IRAN – TEHRAN – VANAK)
Tel: 0098 21 888 886 78
GSM: 0098 912 934 66 52
Adres: Goftegoo Higher Education Institute, Valiasr Str, Between Vanak Sqr and Mirdamad Blvd, Khalilzadeh Str, No: 24, Tehran – Iran
E-mail: tehran2@metropolkurslari.com