?ran Tahran Saadatabat ?ubemiz hizmete girmi?tir.

?ubemiz 2015-2016 e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren YÖS, SAT s?navlar?na haz?rl?k ve Yabanc?lar için Türkiye Türkçesi alanlar?nda hizmet verecektir.

?leti?im bilgileri

Tel-1: 0098 214 417 70 86
Tel-2: 0098 214 417 70 87
GSM: 0098 937 606 05 41
Adres: Applied Science University of Art and Culture 38, No: 1/3, Nilufar3 st, Nilufar Ave, Shahid Farsad Blvd, Taavon Blvd, Hakim Free Way, Tehran – Iran
E-mail: tehran@metropolegitimkurumlari.com

????? ?????? ?????? ???? ???????-????? ????? – ????? ???? ????? – ?????? ?????? – ?????? 3 ???? 1/3
???? :00982144177083 – 00982144177082- 00982144177081
?????? :00989376060541