YEN? ?ran Tabriz ?ubemiz hizmete girmi?tir.

?ubemiz 2015-2016 e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren YÖS, SAT s?navlar?na haz?rl?k ve Yabanc?lar için Türkiye Türkçesi alanlar?nda hizmet verecektir.

?leti?im bilgileri

Tel-1: 0098 413 333 36 00

Adres-1: IMI Azar Building In Front Of WTC Building 20 meter Safa St. North Shahryar Ave. Valiasr – Tabriz

Tel-2: 0098 413 337 99 55

Adres-2: Tabriz Industrial Management Institute building, Panahi alley, next to Tabriz International Hotel, Abrasan Tabriz – Iran

E-mail: tabriz@metropolegitimkurumlari.com