?ran Rasht ?ubemiz hizmete girmi?tir.

?ubemiz 2017-2018 e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren YÖS, SAT s?navlar?na haz?rl?k ve Yabanc?lar için Türkiye Türkçesi alanlar?nda hizmet verecektir.

?leti?im bilgileri:

?RAN – RE?T
(IRAN – RASHT)
Tel: 0098 13 333 673 03
GSM: 0098 911 762 43 33
Adres: Danesh Pajouhan Deylaman Institute Namju blvd. Fajr str Pars apt. 3. floor Rasht – Iran
E-mail: rasht@metropolkurslari.com