?ubemiz 2017-2018 e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren YÖS, SAT s?navlar?na haz?rl?k ve Yabanc?lar için Türkiye Türkçesi alanlar?nda hizmet verecektir.

?leti?im bilgileri

GAZ?ANTEP – ?EH?TKAM?L
(GAZIANTEP – SEHITKAMIL)
Tel: 0090 342 215 26 15
Adres: ?ncili P?nar Mahallesi, 36013. sokak Tahtac? i? merkezi No:1/1 ?ehitkamil – Gaziantep
E-mail: gaziantep@metropolkurslari.com