Antalya ?ubemiz hizmete girmi?tir.

?ubemiz 2015-2016 e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren YÖS, SAT s?navlar?na haz?rl?k ve Yabanc?lar için Türkiye Türkçesi alanlar?nda hizmet verecektir.

?leti?im bilgileri

Tel: 00 90 242 247 87 13
GSM: 00 90 545 659 15 45
Adres: 100. Y?l Caddesi 147 Sokak Mustafa Gür ?? Merkezi No:20/301 Alt?nda? Mah. Muratpa?a – Antalya
E-mail: antalya@metropolegitimkurumlari.com