?ubemiz 2017-2018 e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren YÖS, SAT s?navlar?na haz?rl?k ve Yabanc?lar için Türkiye Türkçesi alanlar?nda hizmet verecektir.

?leti?im bilgileri:

ALMANYA – KÖLN
(GERMANY – COLOGNE)
Tel: 0049 221 259 963 73
GSM: 0049 176 647 479 14
Adres: Piusstrasse 22C PLZ-50823 Köln – Deutschland
E-mail: koeln@metropolkurslari.com